TVHB nin Sağlık Bakanlığına Yazısı Ektedir

Sayı: 0804/246 23/03/2020
Konu: Covid-19 ile mücadele
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Bakanlığınız tarafından son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak sınıflandırılan, SARS-CoV-2 virüsü (Covid-19) ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla, almış olduğunuz tedbirler ve bu kapsamdaki başarılı çalışmalarda büyük fedakarlık ve özveri gösteren tüm sağlık görevlilerimiz bizler ve ülkemiz için büyük bir övünç kaynağı olmuştur. Bu yoğun mücadelede tüm Dünyada Tek Sağlık Kavramı kapsamında olduğu üzere veteriner hekimler olarak bizlerde katıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Malumunuz olduğu üzere veteriner hekimler hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, sınır aşan hastalıklar ve biyogüvenlik konularında etkin, yetkin ve gerekli bilgi birikimine ve alt yapıya fazlasıyla haizdir. Geçmişte sığır vebası, kuş gribi vb. salgın hastalıklarla mücadele ve özellikle sürü sağlığı konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olan Türk Veteriner Hekimleri bu ve benzeri hastalıkların survey planlaması, epidemiyolojik analizleri koruma, kontrol ve eradikasyon çalışmalarında büyük bir deneyime ve saha tecrübesine sahiptir. Bu çerçevede; Veteriner Fakültelerimizin Viroloji ana bilim dallarında görev yapan akademik kadrolarımızdan hastalığın bilimsel alt yapısı ile ilgili destek alınabileceğini, Yine bu fakültelerimiz bünyesinde yer alan daha da önemlisi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 8 Bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesindeki teşhis laboratuvarlarından ve bu enstitüler bünyesinde yer alan 4 adet Biyogüvenlik seviye -3 laboratuvardan (BSL-3 ) teşhis faaliyetleri ve genotiplendirme hususlarında katkı alınabileceğini, Ayrıca bu enstitülerde yıllardır viral, bakteriyel vb. inaktif ve/veya canlı aşılar üretildiğini ve bu aşı üretim teknolojik alt yapısı ve bilgi birikiminin Covid-19 hastalığı ile mücadelede aşı üretim çalışmalarımıza katkıda bulunacağını, Ülkemizin en ücra yerleşim alanlarında görev yapan Bakanlık ve Belediyeler bünyesinde yer alan kamu ve serbest veteriner hekimlerimizden; Dezenfeksiyon, bilgilendirme, denetim, tedavi (ihtiyaç hasıl olması durumunda küçük hayvan klinikleri ve hayvan hastanelerinde var olan yoğun bakım ekipmanları vasıtasıyla) ve benzeri uygulamalarda yardım alınabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bakanlığınızın bahsettiğimiz kişi ve kuruluşlarla yapacağı yakın ve etkin işbirliği, söz konusu salgın çerçevesinde uygulamaya geçirdiğiniz tedbirlerin ve başarılı çalışmaların etkinliğinin ve başarısının daha kısa sürede ve daha güçlü bir şekilde tezahür etmesine ciddi katkılar sağlayacaktır.
Bu çerçevede; Ülkemizde kamu veya özel sektörde görev yapanlar ile veteriner hekimlik mesleğini serbest olarak icra eden yaklaşık 32.000 veteriner hekimi temsil eden ve veteriner hekimlik mesleğinin en üst kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatlarındaki ilgili birimleri ile işbirliği yapmaya ve tüm meslek mensuplarımızla her hangi bir karşılık beklemeksizin bu mücadeleye katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesile ile söz konusu SARS-CoV-2 virüsü (Covid-19) ile etkin mücadele kapsamında göstermiş olduğunuz kararlılık ve başarıdan ve bu etkin ve kararlı mücadelede büyük pay sahibi olan tüm yöneticilerimizi ve sağlık görevlilerimizi takdir ediyor, bu süreçte yapılacak çalışmalarınızda muvaffakiyetler temenni ediyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.