Ankara’da Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (VUCEP) Taslağı Değerlendirme Toplantısına Katıldık

Ankara da 12-11-2019 tarihinde Veteriner Fakülteleri için hazırlanan ulusal çekirdek eğitim toplantısına oda başkanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Birdane katıldı. Taslakla ilgili görüşlerimizi paylaştık ve toplantı sonrası rapor hazırlayarak ilgililere ulaştırdık.