Miadı dolmuş ilaçlar için 01-07-2019 a kadar ITS düzeltmesi

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA   

Serbest çalışan veteriner hekimlerin, miadı dolmuş veteriner tıbbi ürünler ile ilgili olarak karşılaştıkları sıkıntılar nedeni ile Merkez Konseyi olarak, Bakanlığa yaptığımız süre uzatımı ile ilgili talebimiz olumlu bulunarak; Tutanak düzenlenmeksizin stoklardaki miadı dolmuş ilaçların imha edilme süresi 31.01.2019 tarihinden 01.07.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Meslektaşlarımızın bu ve benzeri cezalarla karşılaşmaması için bu güne kadar stoktan düşülmemiş, ancak miadı dolmuş veteriner tıbbi ürünlerin 01.7.2019 tarihine kadar stoklardan düşülmesi gerekmektedir. Konunun önemine binaen, serbest veteriner hekimlerin konu ile ilgili acilen bilgilendirilmesi, gerekirse bu konuda bilgilendirme toplantılarının yapılması hususunda,  Gereğini önemle rica  ederim.                                   Ali  EROĞLU                     Merkez Konseyi Başkanı

EK: Bakanlık yazısı DAĞITIM: 56 veteriner hekimleri odası başkanlığına

Miadı dolmuş ilaçlar için 01-07-2019 a kadar ITS düzeltmesi