Sayın Veteriner Hekim Tahir Yavuz ile Oda Başkanı Fatih Birdane KanalEge de Veteriner Hekimlik ve Hayvancılık Programı