Konsey Başkanımız Ali Eroğlu ve Haluk Aşkaroğlu ile Yoğun Mesaili Toplantımızı Yaptık

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı sayın Ali Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi (Sekreter) Haluk Aşkaroğlu ile saat 17.00 de başlayıp hiç ara vermeden 20.10 a kadar yoğun bir bilgi alış verişi yapıldı.

Toplantıya 48 meslektaşımız iştirak etmişlerdir. Oda başkanı Prof. Dr. Fatih M. Birdane’nin bilgilendirmesinden sonra Ali Eroğlu ve Haluk Aşkaroğlu birliğimizin bazı konulardaki çalışmalarını anlatmışlardır. Meslektaşlardan gelen öneri ve dilekleri değerlendirmişlerdir. Yaklaşık 20 konu başlığı değerlendirilmiştir. Özellikle; Veteriner Hekimlikte Uzmanlık (VUS), kıdem ve kamuda iyileştirme, uzak ilçelerde temsilcilik, suni tohumlama desteklerinin cazip hale getirilmesi ve  boğadan desteklerin kaldırılması, reçete sisteminin problemleri ve sahanın taleplerinin iletilmesi, il tarım tarafından verilen cezaların çok yüksek olması ve mümkünse kademeli ceza gelmesi, fakülte açılmasında şartların netleştirilmesi ve yetersiz alt yapı ile fakülte eğitimine başlanmaması, tarım bakanlığındaki organizasyonda değişikliklerin tekrar değerlendirilerek veteriner otoritesinin oluşturulması, kamunun ve diğer kuruluşların yapmaya çalıştığı hayvancılık hizmetlerinde veteriner hekimlerin aktif çalışması, tarım ve hayvancılıkta strateji konuları, hayvan hastalıklarında kayıplar, gıda kontrollerinde veteriner hekimlerin daha etkin olması, kullanılan pestisit-biyosidal ürünlerin kontrol mekanizmaları, diğer bakanlıklarda ve belediyelerde veteriner hekim sayısının artırılması  ile çalışma şartları, gibi pek çok konuda 3 saat boyunca görüş alış verişi yapıldı.

İlimize gelerek bizleri bilgilendiren ve önerilerimizi alan Ali Eroğlu ve Haluk Aşkaroğlu’na, toplantıya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.