Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (FVE): Meslek Anketi

 İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (FVE) veteriner hekimliği mesleğinin üye ülkelerdeki durumu, uygulamada yaşanan sıkıntılar, mesleğin geleceği ve işbirliği imkanlarının tespiti gibi konularda, veri oluşturmak amacı ile bir anket formu oluşturduğu ve bu anket formunun üyeleriniz tarafından doldurulması talep edilmiştir.

https://ww2.pesquisa-online.com/respondent/esnst/0345f7b4-bc1a-4616-afcc-7f1f5502ec19/

Emekli ve işsiz veteriner hekimler de dahil olmak üzere tüm veteriner hekimlere bu ankete katılması istenmektedir.