2019 Yılı Kamu Dışı Çalışan Veteriner Hekimler için Asgari Ücret

2019 Yılı Kamu Dışında Çalışan Veteriner Hekim Asgari Ücreti net 5.200 TL olarak belirlenmiştir. Haftalık 1 gün: 870TL, 2 gün: 1740TL, 3 gün: 2600TL, 4 gün: 3470TL, 5 gün: 4340 TL dir. Çalışma izin belgesi belirlenen ücretin %25’dir.

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

            İlgi: . Büyük Kongre kararları

            Olağan Büyük Kongre toplantıları 2 yılda bir, Kasım ayında yapılmakta olup, alınan kararlar bir sonraki Büyük Kongre toplantısına kadar geçerlidir.

            Büyük Kongre karalarına göre, 2019 yılında uygulanacak asgari ücretler;

            1) Kamu dışında görev alan veteriner hekim aylık asgari ücreti;

            “Büyük Kongre” toplantısında, kamu dışında tam zamanlı olarak İstihdam edilecek veteriner hekimlerin aylık asgari ücretleri  “kamu kurumlarında yeni göreve başlayan 8/2 derecedeki veteriner hekimin ücretinden düşük olamaz” şeklinde belirlenmişti.

            Bu çerçevede, 2019 yılı için yapılan ücret zamlarının yapılan değerlendirilmesinde, kamu dışında görev alacak veteriner hekimlerin 2019 yılı aylık asgari ücreti net 5.200 TL, brüt 7.343 TL olarak hesaplanmıştır..

            2) “Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinde

            Merkez Konseyi yaptığı toplantıda; Veteriner hekimin “serbest meslek makbuzu” karşılığında, A sınıfı işletme için 750 TL, B sınıfı işletme için 550 TL, C sınıfı (üretim, eğitim ve barınma) işletme için 1.150 TL ücret alınması yönünde karar almıştır.

            3) Veteriner Hekim Çalışma Belgesi Onay Ücreti;

         Büyük Kongre kararı, “aylık net asgari ücretin %25 i” şeklinde belirlenmiştir. Buna göre çalışma belgesi onay ücreti 1.300 TL olarak hesaplanmıştır.

Ev ve Süs Hayvanları için düzenlenen çalışma belgeleri için 400 TL olarak kararlaştırılmıştır.

         Gereğini önemle rica ederim.

                                                                                             Ali EROĞLU

                                                                                Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                    Merkez Konseyi Başkanı