Yönetim Kurulu Olarak Hayırlı Olsun ve Bazı Konularda Bilgilendirme Ziyaretleri Yaptık

Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Birdane, Hulusi Tütüncü, Ömer Buğrahan Solmaz, Nuri Gümüş ve Erkan Acar heyet halinde Afyonkarahisar Milletvekilleri sayın Mehmet Taytak, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven’i makamlarında ziyaret ettik. Milletvekilleri sayın Veysel Eroğlu, Burcu Köksal ve Gültekin Uysal ile başka programı nedeniyle görüşemedik. Yönetim kurulu ayrıca Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı sayın Akif Özkaldı, Hayvancılık Genel Müdürü sayın Zekeriya Erdurmuş ve Islah ve Geliştirme Daire Başkanı sayın İbrahim Halil Sözmen’i ziyaret ettik. Aşağıdaki konular başta olmak üzere veteriner hekimlik mesleki sorunları, hayvancılığımız ve ilimizde yapılacaklar ile ilgili görüş ve öneriler iletilmiştir. Son ziyaretimizi Ankara İl Kontrol Laboratuvarına yaptık. Müdürümüz sayın Erol Bulut laboratuvar ve yapılanlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

 

          Hayvancılıkta yem fiyatları problem olmakla beraber, ana problem fiyat istikrarsızlığıdır. Yem dahil her tür girdi veya et, süt, yumurta dahil her tür ürün satışlarında aşırı iniş çıkışlara neden olacak kararlar alınmamalıdır.

          Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadelede resmi Veteriner Hekimlerin tek başına yeterli olamayacağı bir gerçektir. AB ülkelerinde de olduğu gibi serbest çalışan veteriner hekimler bu mücadeleye entegre edilmeli ve 5996 sayılı yasada da belirtildiği gibi yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak görevlendirilmelidirler.

          Boğa kullanımına son vermek için çaba sarf edilmeli, mera ve köylerde kullanılan boğalar kayıt altına alınmalı, hastalık kontrolleri yapılmalıdır. Suni tohumlama desteğinin yükseltilerek cazip ve özendirici hale getirilmesi ve suni tohumlama uygulamalarının yetersiz sayıda olduğu bölgelerde farklı teşvik sistemleri uygulanmalıdır.

             Veteriner hizmetlerinde çalışan personel, ödül ve teşvik verilmeden ve gerektiğinde uzun mesai saatleri boyunca çalışmaktadırlar. Yaptıkları iş ‘tehlikeli, riskli işler’ sınıfındadır. Buna karşın kıdem tazminatı ve diğer haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.

          Mesleğimizi ilgilendiren ve meslektaşların istihdam edildiği ve edilmesi gereken Sağlık, Çevre ve Şehircilik, İç İşleri (Belediyeler), Kalkınma, Milli Savunma (Silahlı Kuvvetler) Bakanlıkları ile TÜBİTAK vb. kurum ve kuruluşlarda yeterli sayıda ve yetkin görevlerde çalışabilmelidir.

http://www.afyontime.com/veteriner-hekimleri-odasindan-vekillere-ziyaret/37435/

https://www.afyonzafer.net/afyonkarahisar/veteriner-hekimlerden-ankara-cikarmasi-h43674.html