2018-2020 Olağan Genel Kurul ve Seçim Duyurusu

Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası, 6343 sayılı ‘Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’ ve 23. maddesi gereğince genel kurul ve seçim yapacaktır. Genel kurul çoğunluk sağlandığı taktirde, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.00 de, seçim 16-09-2018 Pazar günü yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.00 da, seçim 23 Eylül 2018 de yapılacaktır. Gündem aşağıdadır. Genel kurula ilimiz protokolü davet edileceğinden katılımın sağlanması hususunda özenin gösterilmesi gerekmektedir. Katılamayacak üyelerin yazılı olarak mazeretlerini odamıza sunmaları gerekmektedir.

Doç. Dr. FATİH MEHMET BİRDANE
Yönetim Kurulu Adına
ODA BAŞKANI

AFYONKARAHİSAR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2018-2020 OLAĞAN KONGRESİ GÜNDEMİ
1. Gün (Genel Kurul)
1- Kayıt (09.00 – 10.00)
2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (10.00)
3- Oda Başkanı’nın Açılış Konuşması
4- Divan Heyetinin Seçimi
5- Gündemin Karara Bağlanması
6- Konukların Konuşmaları
Ara
7- Çalışma ve Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
8- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası
9- Odada Çalışacak Personel Kadroları ile Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi,taşınır, taşınmaz mal alımı gibi konular.
12- Dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
15- Oda organlarına aday başvurularının kabulü
16- Dilek ve öneriler
17- Kapanış (17:00)

Yer: Karahisar Gençlik Merkezi, Orhangazi Mh, Nedim Helvacıoğlu Bulv, Uydukent İş merkezi, kat:3 (Yeni Devlet Hastanesi karşısı)

2. Gün (Seçim)
Seçim (09.00 – 17.00)

Yer: Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası; Orhangazi Mh, Nedim Helvacıoğlu Bulv, Uydukent İş merkezi, kat:2 No 22 (Yeni Devlet Hastanesi karşısı)