SAĞLIK BAKANLIĞI E-reçete uygulaması Renkli Reçete Uygulaması.15-05-2018

1. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacaktır.

2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

3. Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

4. Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile diğer ilaçların ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur.

5. Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem yapmayacaklardır.

6. İlgi (b, c, d) genel gel erdeki teknik açıklamalara dair hükümler geçerliliğini korumaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına, (serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimleri dâhil) duyurulmasını önemle rica ederim.

http://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3299

http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/ereçete%20genelge%202018-2.pdf