Sığır/Koyun Türleri İçin Kesime Sevk ve Ölüm Raporu

SIĞIR/KOYUN TÜRLERİ İÇİN KESİME SEVK, ÖLÜM RAPORU

(ODAMIZDAN İMZA KARŞILIĞI ALINACAKTIR)

Dişi hayvanlar kesimine damızlık vasfını yitirdiğini belgeleyen Veteriner hekim raporu ile izin verilmektedir.

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile, İlimizde kesim yapılan mezbahalardan, meslektaşlarımız tarafından yazılan hayvan kesim sevk raporlarının hata ve uygunsuzluklar dolayısı ile Yönetim Kurulumuzun kararı ile ilimizde bir örnekliliğin sağlanması amacıyla matbu rapor bastırılmıştır. Mezbahalara bu raporlar haricinde farklı formatta rapor gönderilmeyecektir.

•Damızlık vasfını yitirmiş hayvanlar için tüm kliniklerdeki sorumlu Veteriner hekimler tarafından Başkanlığımızca basımı yaptırılan ve cilt seri numarası verilen matbu rapor kullanılacaktır.
•Düzenlenen her rapora sayfa başına belirlenen Rapor ücreti alınacaktır. (2018 için 43 TL)
•Düzenlenecek raporlarda hangi hayvanda hangi sorun olduğu açıklamalar kısmında bilimsel olarak belirtilecektir.
•Raporlarda bilimsel terimler kullanılacaktır. Daha önce herhangi bir tedavi uygulanması durumunda reçete ve tedavi bilgileri rapor ekine ilave edilecektir.
•Rapor düzenlenen hayvanlar mutlaka klinik muayene defterine kayıt edilecektir.
•Eski Rapor Koçanını iade etmeyen Veteriner hekimlere yeni Rapor verilmeyecektir

Oda Yönetimi ilgili kararına istinaden Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne gerekli yazılar yazılarak kesim yapılan resmi ve özel kesimhanelere bilgilendirmeler yapılacaktır. Damızlık vasfını yitirmiş hayvanlarla ilgili olarak düzenlenecek raporlar için yukarıda belirtilen kriterlere uyulacak, uymayanlar hakkında da 6343 sayılı Kanun ve 13.09.2006 tarih ve 26288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda İdari işlem yapılacaktır.