Birliklerle ortak protokol

Damızlık ve Süt Birlikleri ile ortak çalışılabilecek bir protokol üzerinde çalışılmaktadır.

1- Böyle bir ortak çalışmaya katılıp katılmayacağınızı (kaç kişi katılacak bilmemiz gerekiyor,) odamıza bildirmeniz gerekmektedir.

2- Protokol taslak halinde olup görüşlerinizi salı gününe kadar bildirmeniz gerekmektedir.

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, ırk ıslahı (suni tohumlama) çalışmaları, serbest veteriner hekimler ve damızlık birliklerinde çalışan veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir.
Ancak; belirlenen asgari tohumlama ücretlerine uyum ve damızlık birliklerinde çalışan veteriner hekimlerin ücretleri konusunda, Odalarımız ve Damızlık Birlikleri arasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, hem meslektaşlarımızı, hem damızlık birliklerini hem de ıslah çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile yapılacak bir protokol çerçevesinde suni tohumlama çalışmalarının serbest veteriner hekimler eliyle yürütülmesini talep etmektedir.
Bu talep çerçevesinde, Merkez Damızlık Birliği bir protokol taslağı hazırlamış ve Merkez Konseyine iletmiştir.. Buna karşılık Merkez Konseyi olarak tarafımızdan hazırlanan taslak da Merkez Damızlık birliğine iletilmiştir. Damızlık Birliğinin hazırladığımız taslakla ilgili görüşleri de Konseyimize iletilmiştir.
Konu, hayvancılığımızın geleceğini yakından ilgilendirmesi ve büyük bir meslek camiamızı kapsaması nedeniyle, üzerinde titizlikle çalışılması gerekir.
Bu nedenle, Oda Başkanları toplantı gündemine de alınmış olup, gerektiğinde Damızlık Birliği temsilcileriyle bir komisyon oluşturularak üzerinde çalışılma yapılabilir.
Bu nedenle, toplantıda konunun detaylı tartışılabilmesi ve oluşturulabilecek komisyonda yapılacak çalışmalar için hazırlanan protokoller ve damızlık birliğinin eleştirilerinin incelenerek hazırlıklı bir şekilde toplantıya gelinmesi yararlı olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Talat GÖZET
Merkez Konseyi Başkanı

EKLER: protokol (2 adet)
Damızlık Birliğinin protokolle ilgili görüşü

KONSEY TASLAk-dusun

PROTOKOL TASLAu011EI_MB-2

PROTOKOL TASLAu011EI_VHK-1