GTHB..Ar_GE Destek. (TEBLİĞ NO 201451). REGA 29176 sayı 15.11.2014

Bakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen araştırma geliştirme projelerine ve araştırmacılara doğrudan destekleme yapılacaktır. Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projeler ile araştırmacıların Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin tebliğ yayınlanmıştır.

GTHB..Ar_GE Destek. (TEBLİĞ NO 201451). REGA 29176 sayı.15.11.2014