ÇİFTLİK HAYVANLARI HEKİMLERİ KOMİSYONU – 1 (14.12.2014 )

Genel kurulda alınan kararlar gereği ve Odamızda sorunların paylaşımı ve çözüm önerileri ile ilgili 21-09-2014 de tüm üyelerimize açık toplantı sonucunda komisyonlar kurulmasına karar verilmişti. Her ne kadar kanun ve yönetmeliklerimizde komisyon kavramı bulunmasa da yönetim kurulu olarak komisyonların aldıkları kararların yönetim için tavsiye kararı olmakla beraber birlikteliğin ve hekimliğin çalışma şartlarını düzenlemek görevi olan yönetimimiz için ”yapılması gerekenler” olarak görüleceği bilinmelidir.

Komisyon üyeleri seçimlerine yönetim olarak müdahale etmeyeceğiz. Toplantılar odamız tarafından duyurulacaktır. Toplanmalarını sağlamak ilk görevimizdir. Ancak iki kez toplantıya gelmeyenin üyeliği düşmüş sayılacaktır. Komisyon toplantıları tüm ilgili çalışan hekimlere açık olmakla beraber, toplantı sonrası komisyon kararı yazılması üyelere aittir. Komisyonların sağlıklı çalışması için gerekenler yapılacaktır.

Kliniklerde, işletmelerde, kamu, özel/tüzel kuruluşlarda Çiftlik Hayvanı Veteriner Hekimleri için düzenlenen ilk toplantı 14.12.2014 tarihinde Afyonkarahisar Veteriner Hekimler odasında saat: 11:00 ‘de yapılmıştır. Toplantıda Çiftlik Hayvanı Hekimleri Komisyonu oluşturulmuştur ve liste ektedir. İsmi listede olmayan ilçe hekimleri komisyona eklenebilir. İki kez mazeretsiz toplantıya gelmeyen komisyondan ayrılmış sayılacaktır. Komisyon toplantıları odamız tarafından duyurulmaya devam edilecektir. Bundan sonraki toplantıda odaya gönderilen ve komisyon üyelerine verilen dilekçeler de komisyonda görüşülecektir.

İlk toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar şöyledir:

1- Hekimlerin kliniklerinin denetlenerek eksiklerinin giderilmesinin istenmesine, evrak, reçete, girdi-çıktı işlemlerinin kontrol edilmesine

2- Çiftliklerde, birliklerde veya diğer kurumlarda çiftlik hayvanı hekimliği yapanların da toplantıya katılımlarının sağlanmasına

3-Damızlık Birliğinin Suni Tohumlama, küpeleme faaliyetleri, ilaç satışı ve hayvana müdahale ile ilgili Afyonkarahisar Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile görüşülmesine; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen birlik mevzuatına rağmen nasıl çalıştıklarının öğrenilmesine

4- Tüm çalışma izin belgelerinin Ocak ayından itibaren yenilenmesine

5- Hekimler tarafından verilen şikayet dilekçelerinin alınmasına devam edilmesine ve haysiyet divanında da görüşülmesine

6- Özellikle bazı ilçelerde ilçe tarım müdürlüğü personelinin bakanlığın programlı aşılarının haricinde de aşılama yaptıkları (enterotoksemi vs) bununla ilgili de şikayet dilekçelerinin alınmasına ve ilçelerle görüşülmesine

7- Bazı firmaların ilaç bulundurma satış izni olmayan hekimlere, birlik veya diğer kuruluşlara ilaç sattıkları; durumun firmaların il müdürlüklerine ve kendilerine de bildirilmesi ve uyarılmasına, bu satışlarda aracılık yapan hekimlerin çalışma izin belgelerinin iptal edilmesi için haysiyet divanına sevk edilmesine

8- Aşı ile çözülebilecek ani hastalık çıkışlarında odamızın köy,kasaba veya ilçede toplu aşılama çalışması başlatması ve desteklemesine

9- Eczanelerin reçetesiz ilaç ve aşı satmaya devam ettikleri durumun ilk önce kendi odalarına resmi olarak bildirilmesine ve resmi yazıyla cevap alınmayan veya çözülemeyenlerde il tarım ve il sağlık müdürlüklerine şikayette bulunulmasına

10- Süt birlikleri ile görüşülerek odamız üyeleri ile ortak bir protokol çerçevesinde birlikte çalışma imkanının aranmasına

11- Suni tohumlamada tüm evrakların doğru tutulması, ilaçların mutlaka reçete ile çıkışının da yapılmış olması gerektiği, araçlarda bol miktarda ilaç taşınmaması (araçta ilaç taşıyacakların araç uygunluğu bulunmak zorunda)

karar alınmıştır.