VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIKLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİK

6569 sayılı “Türkiye Sağlik  Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun 18. 25. ve 30. maddelerinde veteriner hekimlikte uzmanlıkla ilgili hükümler yer almaktadır.
25 ve 30. maddelerde 2547 sayılı kanunda değişiklik yapılarak tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerine veteriner hekimlikte uzmanlık da eklenmiştir. Bu değişiklikle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkartacağı yönetmelik kapsamında, veteriner hekimlerin ünversitelerde uzmanlık eğitimi almaları sağlanmaktadır.
18. madde ise, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına bağlı enstitülerde veya sözleşme yaptığı enstitülerde veteriner hekimlerin de uzmanlık eğitimi almalarına izin vermektedir.
Bu maddelerin yasalaşmasını sağlayan başta Sayın Bakanımız Dr. M. Mehdi EKER olmak üzere Bakanlık bürokratlarına, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.
Mesleğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı